IMZ pro začátečníky

02.11.2023 10:20

Ve dnech 28.10.2023 až 30.10.2023 zorganizovalo GŘ HZS ČR instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) pro začátečníky se zájmem o specializaci SUTINY. Místem konání byla Stonava okr. Karviná a Frýdek-Místek. Za SZBK se přihlásilo 55 zájemců, z nichž pro SZBK se podařilo získat 15 míst. Za Záchrannou brigádu kynologů Zlínského kraje byla vybrána Iveta Houdková se psem Buddym (německý dlouhosrstý ohař).

První den byl ve znamení teorie. Po ubytování v budově SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek, jsme byli seznámení s bezpečností a následovalo vlastní školení o tom, co je to IZS, jaké jsou požadavky na psovoda, veterinární požadavky, povinnosti a práva atestovaného kynologa, jak probíhají mezinárodní záchranné operace (MZO). Shlédli jsme videa a fotografie ze skutečných zásahů s komentářem a byli jsme rozřazení do pracovních skupin a seznámeni s plánem na další dny. Večer probíhala neformální diskuze a žádná z otázek nezůstala bez odpovědi.

Druhý den začínala práce v 8:00. Sraz byl v areálu bývalého dolu Důl 9. května. Nejprve nám dva psovodi v praxi ukázali, jak probíhají atestové zkoušky s vysvětlujícím komentářem. Poté jsme již podle jednotlivých pracovních skupin šli pracovat na určená pracoviště. Ta byla čtyři.

Zadání na prvním pracovišti bylo prohledat v časovém limitu poměrně velkou sutinu s velmi nepříjemným materiálem, kdy pes jde zároveň se psovodem.

Další pracoviště byl objekt, kde se pes musel dostat se psovodem dolů do objektu cca 2 m pod úrovní terénu slaňováním nebo přenesením psa a ukázat, zda bude i po tomto sestupu schopen ihned začít pracovat a vyhledat osobu.

Třetí pracoviště byl domeček, kde byli dva figuranti. Úkolem bylo dohledat oba s tím, že první figurant neměl odměnu a bylo potřeba psa po nálezu odvolat, a vyslat vyhledat druhou.

Posledním pracovištěm bylo bývalé zdravotní středisko, kde byly dva subjekty. Pes po nálezu prvního, byl vyslán ze stejného místa jako na počátku, kdy musel přeběhnout přes první již nalezenou osobu a hledat další.

Po krátké pauze začaly noční práce. Tam byla dvě pracoviště. První velmi neschůdná sutina s velkým sklonem, která byla osvětlená, kde si psi zkusili samostatnou chůzi po terénu za nezvyklých světelných podmínek bez ukryté osoby. Druhým pracovištěm byla sutina s plně zakrytým subjektem. Bylo tam nasimulované velmi ostré světlo a hluk z elektrocentrály. Také

tam bylo na malém prostoru velké množství lidí a psů. Pokud pes uspěl, tak si mohl zkusit vyhledat i další subjekt na opačné straně sutiny zase s jiným typem osvětlení a úkrytu. Po celodenní práci jsme kolem 22 hodiny odjeli na cca půl hodiny vzdálené ubytování.

V pondělí v 8:00 probíhal motivační výcvik. Na jedné veliké sutině byly ukryty 4 subjekty (5 osob), kdy si psovod mohl instruovat figuranta, jak chce odměnit psa a psovodi si navzájem figurovali. Kolem 13 hodiny byla práce ukončena.

Velice si vážím příležitosti se tohoto školení zúčastnit. Velké díky patří organizátorům, kteří měli vše perfektně připravené a promyšlené a neúnavně nám dávali zpětnou vazbu na naši práci a dotazy. Celá akce, které se jí zúčastnilo celkem 31 psovodů z různých organizací a složek probíhala profesionálně a ve velice příjemné a přátelské atmosféře.

Díky všem!

 

Iveta Houdková s Buddym