Výcvik

Výcvik poslušnosti

Výcvik poslušnosti probíhá jednou týdně na cvičišti ZKO Bystřička, kde je cvičícím k dispozici nejen zázemí a dostatečný prostor na základní poslušnost, ale také všechny potřebné překážky k nácviku poslušnosti podle Národního zkušebního řádu SZBK i Mezinárodního zkušebního řádu IRO

 

 

Nácvik vyhledávání

Ke společnému nácviku vyhledávání (plochy, sutina) se všichni členové ZBK ZLK setkávají minimálně jednou za měsíc. Další nácviky probíhají zpravidla 1-2 týdně, dle časových možností jednotlivých členů, v rámci menších lokálních skupin. Podobně probíhá také výcvik záchranného stopování, případně vodní záchranařiny. Díky velice dobré spolupráci s ostatními krajskými brigádami společné výcviky často probíhají i mimo Zlínský kraj. 

 

 

Vícedenní soustředění s intenzivním výcvikem

Členové ZBK ZLK se také několikrát do roka účastní intenzivních výcvikových soustředění pořadaných pod záštitou SZBK nebo i jiné organizace zabývající se výcvikem záchranných psů. 

 

 

 

Příprava psovodů

Kromě výcviku psů absolvují i naši psovodi speciální školení a prochází teoretickou přípravou první pomoci a první psychické pomoci obětem, etologie psího chování, práce s GPS systémy, orientace s mapou apod.