Výcvik

Výcvik poslušnosti

Výcvik poslušnosti probíhá minálně jednou týdně na cvičišti ZKO Bystřička, kde je cvičícím k dispozici nejen zázemí a dostatečný prostor na základní poslušnost, ale také všechny potřebné překážky k nácviku poslušnosti podle Národního zkušebního řádu SZBK i Mezinárodního zkušebního řádu IRO. Nový národní zkušební řád SZBK platný od 1.1.2022. 

 

 

Nácvik vyhledávání

Ke společnému nácviku vyhledávání (plochy, sutina) se všichni členové ZBK ZLK setkávají minimálně jednou za měsíc. Další nácviky probíhají zpravidla 1-2 týdně, dle časových možností jednotlivých členů, v rámci menších lokálních skupin. Podobně probíhá také výcvik záchranného stopování, případně vodní záchranařiny. Díky velice dobré spolupráci s ostatními krajskými brigádami společné výcviky často probíhají i mimo Zlínský kraj. 

 

 

Vícedenní soustředění s intenzivním výcvikem

Členové ZBK ZLK se také několikrát do roka účastní intenzivních výcvikových soustředění pořadaných pod záštitou SZBK nebo i jiné organizace zabývající se výcvikem záchranných psů. 

 

 

 

Příprava psovodů

Kromě výcviku psů absolvují i naši psovodi speciální školení a prochází teoretickou přípravou první pomoci a první psychické pomoci obětem, etologie psího chování, práce s GPS systémy, orientace s mapou apod.