Lednová cvičení členů ZBK ZLK

30.01.2022 16:28

Společné lednové cvičení členů ZBK ZLK proběhlo za hojné účasti členů a čekatelů v areálu bývalého domova důchodců na Bystřičce. Celý areál momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí a díky jeho ochotným majitelům jej můžeme občasně využívat pro výcvik našich psů. 

Cvičení bylo zaměřeno na prohledání objektu, kterému se věnovali pokročilí psi a na nácvik značení v různých podmínkách a prostředí u psů, kteří se záchranářským výcvikem teprve začínají. Organizací výcviku byla pověřena Veronika Zemanová, která nejen že připravila terény na hledání, ale zároveň se všem psovodům snažila dát zpětnou vazbu a doporučení do dalšího výcviku. 

Poslední lednovou neděli jsme pak uskutečnili výcvik poslušnosti v kryté hale v Rožnově pod Radhoštěm. Každý z členů měl tak možnost zkonzultovat svoji přípravu na zkoušky, stejně tak byla příležitost ke krátkému štěkání mladých psů na různé figuranty.