Poslední společné cvičení v roce 2022

01.01.2023 13:22

Naše poslední společné setkání roku 2022 bylo naplněno výcvikem poslušnosti a také nácvikem hledání (a pro některé i koupánim :)). Silvestrovskou sobotu jsme využili k řádnému utahaní psů před nocí plnou ohňostrojů. A všichni jsme naivně doufali, že utahaní psi nás nechají odejít na noční oslavy. Opak však byl pravdou. Den zcela nabitý výcvikem většinu psovodů unavil natolik, že silvestrovskou noc řádně prospali doma :)

Vše začalo tím, že jsme využili pozvání do nových, psům neznámých prostor kynologického klubu nedaleko Přerova. Díky tomu jsme se zaměřili na soustředěnost psů v cizím prostředí. Po dosažení tohoto cíle následoval výcvik poslušnosti, kdy si psovodi sami trénovali dle svých představ.

Po polední pauzičce starší psi s obrovským nadšením udělali středně velký terén s vodní plochou, rákosím, nálety i lesíkem, kde nechyběla ani zvěř. Práce všech nasazených kynologických týmů byla opravdu velmi pěkná. Mladým psům jsme nachystali hru na označení osob tak, aby pochopili základy a přitom měli pocit úžasné hry.

Všem přejeme pohodový rok 2023!