Prověrka pohotovostní jednotky SZBK

03.09.2020 08:47

Prověrka pohotovostní jednotky, které se tentokrát za naši Zlínskou brigádu zúčastnil Martin Novotný s Německým ovčákem Niccem ze Slovanského domu, je koncipována jako praktická prověrka připravenosti kynologického týmu psovod - pes k použití na reálném zásahu. Její náročnost je tedy mnohem vyšší než u samotné atestační zkoušky MV, přesně podle hesla "těžko na cvičišti, lehko na bojišti".

První letošní PPJ musela být kvůli karanténním opatřením přeložena z květnového termínu na konec srpna do krušnohorské Moldavy. Krušné Hory se již vzpamatovaly z následků kyselých dešťů z konce minulého století a jsou zarostlé převážně mladými smrkovými lesy, tedy velmi neprostupným terénem pro hledání ztracených osob.

Akce začala ve středu několika tematickými tréninky, při kterých si všichni účastníci mohli kromě vlastního terénního vyhledávání procvičit i celou řadu praktických dovedností: spolupráci s ostatními týmy, první pomoc vedenou profesionálními záchranáři, prvotní ošetření těžce zraněné osoby včetně jejího bezpečného transportu po strmé sjezdovce, orientaci v terénu jen podle mapy a buzoly, dopravu do terénů čtyřkolkou, slaňování se psem.

Od pátečního odpoledne pak byla vyhlášena pohotovost a začala probíhat vlastní PPJ, která je i nominační zkouškou na atesty MV. Nastoupilo na ní deset psovodů z celkem sedmi krajských brigád SZBK a jedenáctý účastník až ze Slovenska. S náročným šestihodinovým prohledáváním 31 hektarů plochy, rozdělené do dvou denních a jednoho nočního sektoru, doplněným i prohledáním okolí dvoukilometrové cesty se nejlépe popasovaly dva týmy: Bára Andělová z jihočeské a Marie Klůsová z liberecké brigády, obě v nejvyšším hodnocení „splnil“. Dalšími úspěšnými ve stupni „prošel“ byli Eliška Janovská z pražské, Míra Burda z ústecké a Martina Taterová ze středočeské brigády SZBK, doplnění i Mariánem Paulišincem ze Slovenska.

Hlavním smyslem celé prověrky nejsou výsledky, ale prověření schopnosti práce kynologického týmu v extrémní zátěži. Z reakcí úspěšných i neúspěšných účastníků je vidět, že tohoto cíle bylo dosaženo. Pro budoucnost Svazu záchranných brigád je nesmírně důležité, že se zavedením PPJ vydal tímto výcvikovým směrem. Zájem o ni je větší než je možné organizačně zvládnout, další prověrka v říjnu je již beznadějně obsazena. Bude se konat ve vojenských lesích u Náměště nad Oslavou, přislíben je i vrtulník, takže se máme opravdu na co těšit. 

 

Autor: Pavel Troller, zdroj www.zachranari.cz