Společné červnové plošné cvičení

28.06.2019 22:42

V sobotu 22.6. se uskutečnilo společné červnové cvičení, které bylo zaměřeno na plošné vyhledávání a proběhlo v naší 'domácí' lokalitě na Hrádkách. Ke společnému cvičení jsme přizvali také kolegy z organizace Sirius a zúčastnilo se ho i několik nových zájemců o záchranářský výcvik. Připravenost psů tentokrát prověřil nejen těžce prostupný a zarostlý členitý terén, ale stejně tak náročné dusné počasí před bouřkou. To výrazně limitovalo šíření pachu a úspěšnost nálezu pak závisela jen na důkladném prohledání celého terénu našimi psy.