Společné cvičení v Hostýnských vrších

24.05.2019 12:12

 

Jarní prověrka připravenosti pro plošné pátrání letos probíhala 17-19.5.2019 na Rusavě v Hostýnských vrších. Komplexní prověrka orientace v neznámém terénu, používání GPS, práce nad volnou hloubkou a test pátrání v nočních hodinách, to vše byl program třídenního cvičení Jihomoravské a Zlínské brigády a letos i s mezinárodní účastí kolegů z DHZO- Bratislava Petržalka. Celkem 15 týmů (psovod a pes) se s úkoly vypořádávalo se ctí a dle svých znalostí. Každé společné cvičení územně sousedících organizací umožňuje součinnost při případné ostré akci. Vzájemná výměna zkušeností, seznámení se s používanou technikou a odlišnosti v pátracích akcích se probíraly po celou dobu cvičení, někdy až do pozdních nočních hodin. Za účastníky Jihomoravské brigády bych rád poděkoval Zlínské brigádě za organizační zajištění cvičení. Podpořeno projektem Jihomoravského kraje.

 

Autor článku: Petr Kudera, ZBK Jihomoravského kraje

 

 

 

FOTO 1, FOTO 2