Valašský závod záchranářských psů má své vítěze

23.06.2020 20:20

V neděli 21. června 2020 proběhl v obci Krhová, v místní části Hrádky Valašský závod záchranářských psů. Závod organizovala Záchranná brigáda kynologů Zlínského kraje, která spadá pod celorepublikový Svaz záchranných brigád kynologů ČR a která letos slaví výročí 20 let svého působení ve Zlínském kraji. Závod byl uspořádán také jako benefiční akce na podporu nemocné Kristýny Dvořáčkové, která se léčí s cystickou fibrózou. Pozvání na závod přijal rozhodčí Mezinárodní organizace záchranných psů IRO Pavel Šabacký a také Naďa Kramolišová, atestovaná psovodka záchranářka s dlouholetou praxí.

Do celodenního závodu nastoupilo celkem 10 dvoučlenných týmů, tj. 20 psovodů se psy z celé České republiky. Závodu se účastnili psovodi z různých záchranářských organizací v ČR, které se zabývají výcvikem psů pro vyhledávání pohřešovaných osob. Různorodé bylo také zastoupení plemen psů i úroveň jejich výcviku a zkušeností. V závodu se tedy předvedli psi, kteří se do praxe teprve připravují a stejně tak i psi s atestem Ministerstva vnitra, kteří už za sebou mají reálné zásahy. Závod byl koncipován zejména jako příprava do praxe a skládal se ze třech disciplín - plošného vyhledávání, sutinového vyhledávání a zdravovědy. Úkolem týmu psovod a pes bylo v časovém intervalu prohledat zadaný úsek buď přírodního hustě zarostlého terénu nebo vymezené části imitované sutiny zřícené budovy s tím, že nebyl znám počet pohřešovaných osob. Na stanovišti zdravovědy pak psovodi mohli otestovat své znalosti i praktické dovednosti v oblasti první pomoci. Kromě všech disciplín, prověřilo připravenost a odolnost psů i psovodů také celodenní deštivé počasí.

Celkově se v závodu nakonec nejlépe dařilo týmu ze Záchranné brigády kynologů Královéhradeckého kraje Kateřině Tůmové a Stanislavu Čejkovi, kteří se se svými čtyřnohými parťáky Australským honáckým psem Aladar Dr.Bokesa a Labradorským retrieverem Bertem stali vítězi závodu.

V rámci závodu byl připraven také blok ukázek výcviku záchranářských psů a také představení činnosti Zlínské záchranné brigády pro veřejnost, stejně tak malá osvěta k tématu cystické fibrózy, kterou si připravila Kristýna Dvořáčková. První vedoucí, zakládající a dnes i čestný člen Záchranné brigády kynologů Zlínského kraje Luděk Novák pak přítomné seznámil s důležitými fakty z historie Zlínské brigády.

Při závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků byl Kristýně Dvořáčkové předán finanční dar ve výši 17 221Kč, který darovali závodníci, rozhodčí, organizátoři i návštěvníci závodu a který bude použit na splátky speciálního dýchacího přístroje SIMEOX Physio Assist.

Celý závodní den provázela přátelská atmosféra, výměna zkušeností mezi jednotlivými psovody záchranáři a stejně tak zájem o záchranářskou tématiku ze strany veřejnosti. Poděkování patří nejen všem, kteří se zúčastnili a přispěli tak na dobrou věc, ale také kolegům z SDH Krhová, SDH Poličná a HZS Zlínského kraje, pracoviště Valašské Meziříčí, kteří pomohli celou akci organizačně zajistit. Moc bychom chtěli poděkovat také všem sponzorům, kteří tuto dobročinnou akci podpořili – výrobce krmiv FITMIN, ON Semiconductor, EDM Centrum, EKOREMA Recycling, Pálenice Bublík, Řeznictví a uzenářství Martin Dobeš Vidče, Řezník-Uzenář Jan Černocký Vsetín a Pekárna Anežka Palačov.

 

REPORTÁŽ REGIONÁLNÍ TELEVIZE

FOTOGALERIE 1, FOTOGALERIE 2