Změny v Národním zkušebním řádu SZBK platné od 1.7.2016

28.06.2016 09:00

Od 1.7.2016 vejdou v platnost následující změny v NZŘ. 

Více informací také na webu SZBK.

 

 1. ZZZ / tato zkouška bude posuzována jako dvě 100 bodové discipliny.( Poslušnost + překážky / stopa + speciální cviky )
 2. Byla schválena zkouška ZTV 3.
 3. Byla schválena zkouška ZZS 3 ( 3 stopy ).
 4. Provádění překážek u ZZZ, ZZP 1 a ZTV 1 bylo sjednoceno „ Dle 1 stupně “.
 5. Pro zastavení psa za překážkou u zkoušek ZZP 1 a ZTV 1 je možno použít libovolný povel (STŮJ, SEDNI, LEHNI NEBO ZŮSTAŇ).
 6. U zkoušek ZZZ, ZLP, ZVP a ZZS je prováděna hlučnost skupiny po celou dobu procházení.
 7. U zkoušky ZZP 1 je možno použít na SC jeden terén, ale musí mít dva vstupy.
 8. Délka překážek může být v rozmezí 3 – 4 metry.
 9. Cvik vysílání bude sjednocen na „ Vysílání s přivoláním “.
 10. Je umožněno společné pořádání zkoušek „ Úrovně 1 “.
 11. Účast dvou psů na zkouškách je možná pouze u dvou „ Různých zkoušek “.
 12. Na zkoušku ZZZ může psovod nastoupit v jednom dni se „ Dvěma psy “.
 13. U zkoušek ZVP je zmenšena vzdálenost z 50 metrů na „ 25 metrů “.
 14. U zkoušek ZTV je vypuštěno používání „ Rušivých předmětů “.
 15. Bylo provedeno sjednocení velikosti „ Malá plemena dle ČKS a MSKS “. (kohoutková výška pro "malá plemena" je 45 cm) 
 16. Zkoušky „ Úroveň 2 a C “, jsou v kompetenci regionálních brigád - ZBK SZBK ČR.
 17. Hodnocení známky chybně a nedostatečně bylo sjednoceno do „ Známky CHYBNĚ “